Sim năm sinh 1980 số đẹp giá rẻ lớn nhất Việt Nam 

Alo .vn -Cung cấp sim năm sinh số đẹp 1980 Giá Rẻ uy tín nhất trên toàn quốc . Cam kết sim 4G mới 100% đăng ký sim chính chủ, BẢO HÀNH sim trọn đời .Giao sim MIỄN PHÍ  tại  nhà trên toàn quốc trong vòng 30 phút ! 
 

Sim năm sinh

1 0922.23.1980 Cọc 2 - Hộp 28 1,200,000₫ Sim số đẹp vnmobile Tổng nút: 6 Mua sim
2 0857.20.1980 Cọc 1 - Hộp 17 800,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 5 Mua sim
3 0899.6.5.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 5 Mua sim
4 0932.8.4.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,325,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 4 Mua sim
5 0899.05.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 9 Mua sim
6 0901.2.8.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,775,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 8 Mua sim
7 0898.00.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,100,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 3 Mua sim
8 0939.7.6.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,775,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 2 Mua sim
9 0899.6.9.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,775,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 9 Mua sim
10 0931.00.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,625,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
11 0898.01.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 4 Mua sim
12 0907.60.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,025,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 10 Mua sim
13 0899.6.7.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 7 Mua sim
14 0899.07.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
15 0939.05.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 4 Mua sim
16 0901.00.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,550,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 8 Mua sim
17 0899.6.8.1980 Cọc 2 - Hộp 28 3,150,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 8 Mua sim
18 0907.4.3.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
19 0907.4.1.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,325,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 9 Mua sim
20 0932.8.1.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,550,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
21 0907.5.2.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,550,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
22 0939.8.5.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,775,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 2 Mua sim
23 0939.80.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 7 Mua sim
24 0901.2.7.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 7 Mua sim
25 0907.3.4.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 1 Mua sim
26 0907.2.4.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,400,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 10 Mua sim
27 0932.9.4.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,325,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 5 Mua sim
28 0899.00.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 4 Mua sim
29 0899.01.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 5 Mua sim
30 0939.3.8.1980 Cọc 2 - Hộp 22 3,000,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 10 Mua sim
31 09.31.07.1980 Cọc 2 - Hộp 22 4,275,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 8 Mua sim
32 0899.6.6.1980 Cọc 2 - Hộp 28 3,150,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 6 Mua sim
33 0899.06.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 10 Mua sim
34 0899.02.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 6 Mua sim
35 0899.03.1980 Cọc 2 - Hộp 28 2,250,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 7 Mua sim
36 0939.7.7.1980 Cọc 2 - Hộp 22 3,525,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 3 Mua sim
37 0939.03.1980 Cọc 2 - Hộp 22 2,550,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 2 Mua sim
38 0907.2.7.1980 Cọc 2 - Hộp 21 2,550,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 3 Mua sim
39 0704071980 Cọc 2 - Hộp 23 2,520,000₫ Sim số đẹp mobi Tổng nút: 2 Mua sim
40 0834.79.1980 Cọc 2 - Hộp 15 1,500,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 9 Mua sim
41 0829.88.1980 Cọc 2 - Hộp 19 2,030,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 3 Mua sim
42 0817.48.1980 Cọc 2 - Hộp 18 1,500,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 6 Mua sim
43 0853.88.1980 Cọc 2 - Hộp 17 2,030,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 10 Mua sim
44 0835.68.1980 Cọc 2 - Hộp 15 2,030,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 8 Mua sim
45 0813.66.1980 Cọc 2 - Hộp 18 2,380,000₫ Sim số đẹp vina Tổng nút: 2 Mua sim