FORM NHẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐẶT KÝ CHÍNH CHỦ

Khách hàng vui lòng nhập thông tin gồm:

  • Tên khách hàng, đúng với đặt đã đặt mua sim.
  • Số điện thoại là số liên hệ
  • CMND Mặt trước.
  • CMND mặt sau.

Chú ý: CMND cần phải chụp rõ các thông tin ảnh không mờ, không bị mất góc.

Mọi thông tin thu thấp dưới đây đều chỉ được sử dụng để đăng ký chính chủ sim khách đặt mua & bảo mật tuyệt đối, không chia sẻ cho bất cứ bên nào khác.